Konsultacje Społeczne Miasta Sopot

Ankieta dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miłogórze"

Miłogórze