Konsultacje Społeczne Miasta Sopot

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Badanie ma na celu zapoznanie się z odczuciami oraz potrzebami osób ze szczególnymi potrzebami.

Gmina/Miasto ... rozpoczęła/o działania w kierunku zwiększenia dostępności dla mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Działania te mają na celu dostosowanie nie tylko stron internetowych i aplikacji, ale również audyt budynku i przystosowanie go pod względem architektonicznym poprzez odpowiednie oznaczenie i wyposażenie w urządzenia wspierające obsługę.