Konsultacje Społeczne Miasta Sopot

Gmina ... / Miasto … w opinii organizacji pozarządowych

Przeprowadź konsultację pośród osób posiadających organizację pozarządową. Poznaj ich opinię, która okaże się z pewnością pomocna.