Konsultacje Społeczne Miasta Sopot

Korzystanie z usług doradczych i szkoleniowych dla samorządów - wewnętrzna ankieta tylko dla Urzędników

Celem badań i analiz jest dostarczenie informacji na temat:

  • istniejącej oferty doradczo-szkoleniowej dla samorządów lokalnych, instytucji doradczych, form doradztwa, terytorialnych zróżnicowań w dostępie do usług szkoleniowych i doradczych dla JST,
  • rekomendacji co do budowy systemu wsparcia doradczo-szkoleniowego dla samorządów lokalnych przy wykorzystaniu istniejących zasobów.