Sopot

Liczba mieszkańców

W 2020 planowane
są dochody w wysokości

Wydatki: PLN
Deficyt: PLN
DOCHODY
Dochody

Wykres

Szczegóły dochodu

Historia dochodów

Dochody z ostatnich lat
2020

378 449 002

 PLN

2019

380 025 764

 PLN

Czy wiesz że?
To dzięki Tobie Sopot się rozwija
Podatek PIT to największe źródło dochodów w naszym mieście, a dokładnie ich:
%
Średnio na jednego mieszkańca z deklaracji PIT Sopot pozyskuje rocznie:
PLN
Co można sfinansować dzięki
podatkowi PIT jednej osoby?
Wykonać 200m2 chodnika osiedlowego
Posadzić 80 krzewów i drzew
Zbudować ponad 40m2 drogi rowerowej
Ustawić 3 stojaki rowerowe
Zrealizować dopłatę do jednego miejsca w żłobku miejskim
Rozlicz PIT w Sopocie (niezależnie od miejsca zameldowania)
a Twoje podatki wrócą do Ciebie
Podatek PIT to dla samorządu lokalnego ogromna część dochodów, która ma bezpośredni wpływ na otoczenie mieszkańców! Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania. Nie musisz być zameldowany w Sopocie, aby tu rozliczyć swój podatek!
Wystarczy że jesteś mieszkańcem Sopotu i na codzien korzystasz z oferty miasta. Nie musisz też składać żadnych dodatkowych dokumentów o zmianie miejsca zamieszkania. To, co musisz zrobić, to rozliczając swój PIT, wpisać sopocki adres zamieszkania oraz dane właściwego - Urzędu Skarbowego... i już, zrobione. Twój opłacony podatek PIT wróci do Ciebie!
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

2020

Wydatki
ogółem
Sopot w 2020 planuje wysokość
wydatków ogółem na kwotę
PLN
82%
Wydatki bieżące
PLN
Wydatki majątkowe
PLN
18%
Wydatki
bieżące
Zobacz na co wydajemy pieniądze
z budżetu naszego miasta
Wydatki
szczegółowe
Wybierz kategorię i zobacz na co dokładnie
wydajemy pieniądze z budżetu miasta

Oświata i wychowanie

Rodzina

Transport i łączność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Administracja publiczna

Pomoc społeczna

Pozostałe

close
Wydatki
majątkowe
Gmina Sopot w 2020
planuje zadanie inwestycyjne za kwotę
PLN
Zobacz nasze
najważniejsze
inwestycje

Modernizacja oświetlenia

Opis: Modernizacja oświetlenia przy ul. Bohaterów Monte Cassino.

Koszt: 2 340 097

Ścieżki rowerowe

Opis: Przebudowa ścieżki rowerowej przy Al. Niepodległości i Al. Wojska Polskiego.

Koszt: 6 616 712

Fundusz sołecki
Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.