Centrum Dialogu Społecznego Miasta Sopot

Drodzy Mieszkańcy!

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym samorządzie, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów w Twoim samorządzie. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów  w Twoim samorządzie.

Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Kutno

Konsultacja zamknięta tylko dla mieszkańców Miasta Sopot

Konsultacja trwa

20.02.2024 - 31.12.2024

DOKUMENT: Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego

Zasady działania Budżetu Obywatelskiego w Katowicach do konsultacji. Od dzisiaj uwagi do projektu uchwały w tej sprawie mogą wnosić organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach potrwają od 17 do 30 stycznia. Można to ...

Konsultacja trwa

07.02.2023 - 28.02.2025

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Sopot

Pozwól nam poznać swoje zdanie w bardzo ważnej kwestii dzisiejszych czasów - ekologii, byciu "bio". A dokładniej - elektromobilności. Zmiana preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców (danej Gminy czy Miasta) przyniesie ogromne korzyści, choćby w postaci poprawy stanu środowiska, jakości ich życia i zdrowia.Rozwiązaniom usprawniającym komun...

Konsultacja trwa

24.08.2021 - 31.08.2024

Ankieta dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miłogórze

Konsultacja otwarta ze wszystkimi mieszkańcami Miasta Sopot

Konsultacja trwa

20.07.2021 - 31.12.2025

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy/Miasta ... (tu wpisz nazwę)

Pozwól nam poznać swoje zdanie w bardzo ważnej kwestii dzisiejszych czasów - ekologii, byciu "bio". A dokładniej - elektromobilności. Zmiana preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców (danej Gminy czy Miasta) przyniesie ogromne korzyści, choćby w postaci poprawy stanu środowiska, jakości ich życia i zdrowia.Rozwiązaniom usprawniającym komun...

Konsultacja trwa

16.02.2021 - 31.12.2024

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test

Wersje kolorystyczne

  • Wersja 1
  • Wersja 2
  • Wersja 3
  • Wersja 4
  • Wersja 5
  • Wersja 6
  • Wersja 7
  • Wersja 8