Aktualności

Ikonka zegara

28 listopada 2023

Test

test

test

Czytaj więcej
Ikonka zegara

28 kwietnia 2022

Rozpoczynamy konsultacje dotyczące programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Od 01.02.2022 r. do 21.06.2022 trwają konsultacje Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sopocie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sopot”.

Od 01.02.2022 r. do 21.06.2022 trwają konsultacje Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sopocie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sopot”. W trakcie trwania konsultacji swoje sugestie i uwagi możecie zgłaszać pod numerem telefonu: 32 500 50 50 lub 32 600 60 60 od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 14:00, w czwartki od godziny 9:00 do 17:30, w piątki od godziny 9:00 do 14:00.

 

Ewentualne uwagi do projektu Uchwały należy przesłać poprzez pocztę elektroniczną na adres email: konsultacje@wdialogu.pl lub pocztą tradycyjną na  adres: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Akacjowa 1 z adnotacją „Uwagi do konsultacji społecznych”.

Czytaj więcej
Ikonka zegara

28 kwietnia 2022

Seniorzy obradowali

W dniu 03 marca 2022 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Sopocie odbyło się drugie posiedzenie sopockiej Rady Seniorów.

W dniu 03 marca 2022 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Sopocie odbyło się drugie posiedzenie sopockiej Rady Seniorów. W czerwcu zostaną zorganizowane dwa spotkania – z osobami zarządzającymi jednostkami miejskimi, które aktywizują seniorów, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych w Dąbrowie Górniczej, które mogłyby zaprezentować swoją działalność i określić priorytety na rok 2022. 

 

Na posiedzenie zaproszony został Pan Piotr Drygała, Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, który zaprezentował propozycję projektu Funduszu Inicjatyw Senioralnych, zasady jego wdrożenia oraz planowane terminy realizacji.

Czytaj więcej