Konsultacje Planów Miejscowych

Ankieta dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miłogórze

Konsultacja trwa

20.07.2021 - 31.12.2025

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Test