Konsultacje z NGO

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe w życiu społeczeństwa pełnią niezwykle ważną rolę. Nie tylko aktywizują mieszkańców, ale również swą działalnością wypełniają obszary niedostępne dla władzy publicznej. Koncentrują się nanajważniejszych dla obywateli sprawach....

Konsultacja trwa

18.03.2021 - 30.08.2024

Brak konsultacji

Brak konsultacji

Test