Konsultacje z NGO

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe w życiu społeczeństwa pełnią niezwykle ważną rolę. Nie tylko aktywizują mieszkańców, ale również swą działalnością wypełniają obszary niedostępne dla władzy publicznej. Koncentrują się nanajważniejszych dla obywateli sprawach....

Konsultacja trwa

18.03.2021 - 31.08.2023

Ankieta ewaluacyjna BO na 2022 rok

Będzie nam miło jeśli podzielisz się swoją opinią na temat Budżetu Obywatelskiego. Twoje odpowiedzi pomogą nam jeszcze lepiej zaprojektować kolejną edycję BO.

Ankieta trwa

18.10.2021 - 31.12.2023

Test