Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy/Miasta ... (tu wpisz nazwę)

Ikonka zegara Konsultacje trwają
od 16.02.2021 do 31.12.2024

Cel konsultacji

Celem sporządzonej konsultacji jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promocję pojazdów elektrycznych, dbanie o potrzeby mieszkańców oraz rozwój miasta dzięki nowoczesnym technologiom.

Przedmiot konsultacji

Promocja pojazdów elektrycznych

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Gminy/Miasta ... (tu wpisz nazwę)

Opis konsultacji

Pozwól nam poznać swoje zdanie w bardzo ważnej kwestii dzisiejszych czasów - ekologii, byciu "bio". A dokładniej - elektromobilności. Zmiana preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców (danej Gminy czy Miasta) przyniesie ogromne korzyści, choćby w postaci poprawy stanu środowiska, jakości ich życia i zdrowia.


Rozwiązaniom usprawniającym komunikację zbiorową i poprawę organizacji ruchu samochodowego w mieście, powinno towarzyszyć wykorzystanie elementów Smart City (rozbudowa dynamicznej informacji pasażerskiej, informacja o miejscach parkingowych, fotowoltaika w infrastrukturze przystanków autobusowych itp.).
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja z sektora komunalno-bytowego, z działalności przemysłowej, a także emisja komunikacyjna.

Znaczny wzrost emisji obserwowany jest w okresach niskiej temperatury powietrza, ze względu naintensywną eksploatację pieców grzewczych w gospodarstwach domowych, które są głównym emitentem zanieczyszczeń spośród tak zwanej „niskiej emisji”, czyli zachodzącej na wysokości mniejszej niż 40 mettrów n.p.t.

 

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 16.02.2021 do 31.12.2024


Ikonka opinii

Aktualnie trwające ankiety w ramach konsultacji:


1. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Kutno

Przejdź do ankiety
Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 16.02.2021
do 31.12.2024


Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz!
Nie zwlekaj - podziel się opinią!

Przejdź do ankiety

Pomóż w promocji
konsultacji!

Pobierz plakat


Podziel się
Przejdź do ankiety