Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacja trwa
od 18.03.2021 do 18.04.2021

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, oczekiwań i potrzeb, a zebrane informacje będą przydatne przy przygotowywaniu rocznego programu współpracy w naszym mieście/gminie.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: e-mail: ngo@xxx.pl, telefon XXX 000 000

Podstawa prawna

art.X ust. X ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 20XX rok.

Kto może wziąć udział?

organizacje pozarządowe

Opis konsultacji

Organizacje pozarządowe w życiu społeczeństwa pełnią niezwykle ważną rolę. Nie tylko aktywizują mieszkańców, ale również swą działalnością wypełniają obszary niedostępne dla władzy publicznej. Koncentrują się nanajważniejszych dla obywateli sprawach. Realizują potrzeby mieszkańcóww sposób efektywny i często znacznie mniej kosztowny niż instytucje publiczne.

Pojmując rolę samorządu miasta/gminy/powiatu jako służebną wobec mieszkańców, chcemy udoskonalać i usprawniać współpracę administracji z organizacjami pozarządowymi. Chcielibyśmy również wspierać Państwa działalność nie tylko poprzez konkursy grantowe, ale również oferując wsparcie szkoleniowe i fachową pomoc. W tym celu przygotowaliśmy specjalną ankietę. Prosimy o jej wypełnienie. Będziemy wdzięczni za odpowiedzi, od nich bowiem zależy nasza przyszła oferta programu na rok 2022 dla Waszych organizacji.

 

 

 

Konsultacja trwa
od 18.03.2021 do 18.04.2021


Konsultacja trwa
od 18.03.2021
do 18.04.2021


Pomóż w promocji
konsultacji!

Pobierz plakat


Podziel się