DOKUMENT: Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego

Ikonka zegara Konsultacje trwają
od 07.02.2023 do 28.02.2025

Podstawa prawna

Na podstawie Uchwały nr LII/1237/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego Prezydent Miasta Katowice ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

Forma konsultacji

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego działających na terenie miasta Katowice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 17 do 30 stycznia 2019 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Opis konsultacji

Zasady działania Budżetu Obywatelskiego w Katowicach do konsultacji. Od dzisiaj uwagi do projektu uchwały w tej sprawie mogą wnosić organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach potrwają od 17 do 30 stycznia. Można to zrobić za pośrednictwem  formularza opinii.

Formularz należy:
– przesłać na adres Urząd Miasta Katowice Wydział Komunikacji Społecznej

ołecznej, Rynek 13, 40-003 Katowice, lub
– złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej za pośrednictw

em Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, Katowice, lub
– przesłać dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail konsultacje@katowice.eu, lub
– załączyć w formie pliku na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice

Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 07.02.2023 do 28.02.2025


Ikonka opinii

Aktualnie trwające ankiety w ramach konsultacji:


1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego

Przejdź do ankiety
Ikonka zegara

Konsultacje trwają
od 07.02.2023
do 28.02.2025


Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz!
Nie zwlekaj - podziel się opinią!

Przejdź do ankiety

Pomóż w promocji
konsultacji!

Pobierz plakat


Podziel się
Przejdź do ankiety